Tủ pccc 600x500x180, tủ cứu hỏa 600x500x180x0.8mm trong nhà, đựng bình chữa cháy, cuộn vòi chữa cháy