Tủ điện ngoài trời 1 lớp cánh H1100x W750x D350x 1mm

Mã sản phẩm: TR01-01