Vỏ tủ ứng cứu khẩn cấp, đựng thiết bị chữa cháy cứu nạn cứu hộ khẩn cấp KT H1500xW800xD400mm