Thùng đựng cát chữa cháy có nắp đậy, có bánh xe KT 600x500x400x1.0mm