Tủ đựng đồ PCCC, tủ đựng thiết bị PCCC kích thước 1200x1000x500