Tủ điện 600x400x200, 400x600x200 1 lớp cánh trong nhà